Webshops goed voor honderden nieuwe banen in Friesland

Webshops zijn in Friesland goed voor 1109 banen. Dat blijkt uit cijfers van het economisch bureau van ING. Het betekent dat het aantal banen in die sector in de afgelopen zeven jaar verviervoudigd is.Hoewel de webshopwerkgelegenheid dus behoorlijk is toegenomen, neemt het nog altijd geen belangrijk deel van de totale werkgelegenheid in de Friese detailhandel in. Die tekt momenteel zo’n 28.000 banen en is daarmee goed voor 10,4 procent van alle Friese banen.Bron: Leeuwarder Courant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.